Procedura prin care se primește bacșișul la restaurant, de la 1 ianuarie 2023

Procedura prin care se primește bacșișul la restaurant, de la 1 ianuarie 2023:

Noua Lege 376/2022, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, descrie procedura prin care ospătarul/barmanul (etc.) va putea primi bacșișul:

Localurile prevăzute de lege au obligația de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației.

Nota de plată trebuie să conțină și o altă rubrică în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacșiș, în valoare absolută (bacșișul ca sumă în lei, independent de valoarea notei), dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacșișului acordat.

Bacșișul încasat de la clienți se evidențiază pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia.

Bacșișul se evidențiază distinct pe același bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate și este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea «bacșiș».

În situația în care, la solicitarea clienților, restaurantul (barul, alt operator încadrat în lege) eliberează acestora și factură, bacșișul se evidențiază distinct și pe aceasta. Sumele reprezentând bacșiș, astfel evidențiate în factură, se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici sau altor entități plătitoare pe seama cheltuielilor de protocol și au regimul fiscal al acestora, în limita nivelului de deductibilitate stabilită prin Codul fiscal.

Sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici pe seama conturilor de datorii folosind un analitic distinct și se distribuie integral salariaților, pe baza unei evidențe nominale a acestora.

Operatorii economici (restaurante, baruri etc.) stabilesc, printr-un regulament intern, procedura și modalitatea de distribuire către salariați a sumelor provenite din încasarea bacșișului.

Din punct de vedere fiscal, sumele provenite din încasarea bacșișului de la client de către operatorul economic NU pot fi asimilate unui element de natura veniturilor pentru acesta din urmă, iar distribuirea acestora către salariați NU poate fi asimilată unui element de natura cheltuielilor.

Sumele provenite din încasarea bacșișului de către salariați ca urmare a distribuirii sunt calificate ca venituri din alte surse și se supun regimului fiscal prevăzut de titlul IV – cap. X din Legea nr. 227/2015. NU li se aplică prevederile titlului V – Contribuții sociale obligatorii.

Impozitul pe venit (10%) datorat de salariat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri și se achită la bugetul de stat, potrivit art. 115 din Codul fiscal. Aceste sume NU pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

Clienții NU sunt obligați să dea bacșiș. Este interzis operatorilor economici (restaurantelor barurilor etc.) să condiționeze livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordare a bacșișului.

Firmele (restaurante, baruri etc.) care nu înregistrează fiscal bacșișul primit cu toate procedurile descrise mai sus, precum și cei care încearcă să impună clientului să plătească bacșiș riscă amenzi contravenționale de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Bacșișul impozitat: monografia contabilă

Explicatia și monografia contabilă pentru un bacșiș în valoare de 100 lei, evidențiat prin casa de marcat fiscală și încasat cu plată prin card bancar:

  1. a) Evidențierea bacșișului:

461 ”Debitori diverși – bacșiș primit de la clienți” = 462 ”Creditori diverși – analitic bacșiș de acordat salariaților” cu suma de 100 lei.

  1. b) Încasarea prin bancă:

5121 ”Conturi la bănci în lei” = 461 ”Debitori diverși – bacșiș primit de la clienți” cu suma de 100 lei.

  1. c) Reținerea impozitului din alte surse în procent de 10%:

462 ”Creditori diverși – analitic bacșiș de acordat salariaților” = 446 ”Alte impozite și taxe – analitic impozit pe venitul din alte surse” cu suma de 100 lei x 10% = 10 lei.

  1. d) Plata bacșișului net către salariați prin transfer bancar:

462 ”Creditori diverși – analitic bacșiș de acordat salariaților” = 5121 ”Conturi la bănci în lei” cu suma de 90 lei.

  1. e) Plata impozitului până pe data de 25 a lunii următoare:

446 ”Alte impozite și taxe – analitic impozit pe venitul din alte surse” = 5121 ”Conturi la bănci în lei” cu suma de 10 lei.